26.12.08

πέρασαν κιόλας 40 χρόνια..

Oh, my God! Look at that picture over there! Isn't that something…
Frank Borman Apollo 8 crew member


ordo ab chao

Δεν υπάρχουν σχόλια: