8.8.10

“Ανίερες συγχωνεύσεις…”Από την πρώτη στιγμή, όσοι παρακολουθούμε τη πορεία της Κυβέρνησης γύρω από τα θέματα της Κοινωνικής Ασφάλισης δεν είχαμε καμιά αμφιβολία για τις προθέσεις και τις επιλογές της:
η Δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση έπρεπε να κατεδαφιστεί!
Για να ανοίξει ο δρόμος για τη μεγαλύτερη αναγκαστική αναδιανομή πλούτου, σε βάρος της προστασίας των εργαζόμενων και των συνταξιούχων.  
Σήμερα, η Κυβέρνηση προχωρά ένα βήμα πιο πέρα: ανακοίνωσε τη συγχώνευση του ΑΜΚΑ (της εταιρείας ΗΔΙΚΑ ΑΕ που το εκδίδει και διατηρεί) με την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ.
Πρόκειται για την πιο πονηρή από όλες τις πράξεις της.
Παραδίδει σε ιδιωτικά συμφέροντα το δημόσιο αγαθό των προσωπικών δεδομένων των Ελλήνων ασφαλισμένων και συνταξιούχων.
Με ποια λογική μια εταιρεία (που δεν αποτελείται από δημόσιους λειτουργούς) όπως η ΚτΠ ΑΕ αναλαμβάνει ολόκληρη την υποδομή πληροφορικής της Κοινωνικής Ασφάλισης;
 
Με ποια λογική εκχωρούνται τα προγράμματα έκδοσης των συντάξεων στο υπουργείο Οικονομικών;
Τι πρόκειται να συμβεί και απαιτείται ένας τέτοιος εναγκαλισμός;
Η δήθεν συγχώνευση θα σηματοδοτήσει το χάος στην υποστήριξη συντάξεων και παροχών.
Δύο διαφορετικές εταιρείες με άλλη κουλτούρα συγχωνεύονται:
η μια κάνει
 διαχείρηση έργων (project management), ενώ η άλλη είναι φύλακας των προσωπικών δεδομένων ασφαλισμένων και συνταξιούχων στην Ελλάδα.
Η μια ασχολείται με την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων με δυστυχώς όχι μεγάλη επιτυχία, η άλλη διαχειρίζεται διαδικασίες και συστήματα Κοινωνικής Ασφάλισης.
Δεν πρόκειται για μια απλή συγχώνευση. Είναι η πλήρης εκχώρηση στοιχείων των Ελλήνων πολιτών σε θολά συμφέροντα.
Συμφέροντα προς τα οποία όπως φαίνεται ξεπληρώνει
  έτσι τα γραμμάτια του το ΠΑΣΟΚ.
Οι μάσκες έπεσαν!
Αυτή η συγχώνευση αποτελεί μεγάλο σκάνδαλο της Κυβέρνησης στο χώρο της Ασφάλισης.
Θα πρέπει να εξηγήσει η Κυβέρνηση πως μπορεί να συγχωνευθεί μια εταιρεία διαχείρησης έργων πανελλαδικής εμβέλειας πολλαπλών υπουργείων (ΚτΠ), με μια εταιρεία ανάπτυξης και υποστήριξης εφαρμογών για την κοινωνική ασφάλιση (ΗΔΙΚΑ), αφού είναι προφανής η επικάλυψη αναπτυξιακών στρατηγικών και αρμοδιοτήτων.
Ποια θα είναι η επικρατούσα στρατηγική για τις εφαρμογές που υποστηρίζει και αναπτύσει η ΗΔΙΚΑ;
Μήπως η έλλειψη στρατηγικής αυτού του παράδοξου εγχειρήματος, αποβλέπει στην προκύρηξη των έργων με δήθεν ανοικτές διαβουλεύσεις (
opengov) και τελικά στην εκχώρησή της διαχείρησης των εφαρμογών και δεδομένων της Κοινωνικής Ασφάλισης σε ιδιωτικές εταιρείες.
Τονίζεται ιδιαίτερα η ανησυχία όλων, για το μέλλον των δεδομένων που συντηρεί και διαχειρίζεται η ΗΔΙΚΑ που αποτελούν περιουσία του ελληνικού λαού. 
Όπως η Ασφαλιστική Ιστορία του ΙΚΑ, του ΟΓΑ, του ΟΑΕΕ και των μικρότερων λοιπών  ταμείων, η Μισθοδοτική Ιστορία των Οργανισμών (ΙΚΑ 25.000 μισθωτοί) και Νοσοκομείων (90 Νοσοκομείων και 107 Κέντρων Υγείας) και το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ (11 εκατομυρίων πολιτών).
Θα πρέπει να αναλυθεί απαραίτητα το Νομικό Πλαίσιο της συγχώνευσης καθώς και το μοντέλο αναδιοργάνωσης που θα επιλεγεί, αφού υπάρχει χάσμα κουλτούρας και πλαισίου λειτουργίας του εμπλεκόμενου προσωπικού των εταιρειών (ΗΔΙΚΑ 450 άτομα, ΚτΠ 80 άτομα, ΨΕ 15 άτομα) με ανισοβαρείς αντικειμενικές λειτουργίες.
Σήμερα ο Ελληνικός Λαός αντιλαμβάνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρα ποιές πολιτικές, ίδρυσαν και επαύξησαν το κοινωνικό κράτος δημιουργώντας τη σφαίρα του δημόσιου συμφέροντος,κύριο στοιχείο της οποίας υπήρξε η Δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση.
Και γνωρίζει το ίδιο καλά ποια παράταξη οδηγεί αυτό το κοινωνικό κράτους σε εξαφάνιση, επιτάσσοντας το δημόσιο συμφέρον σε όφελος των δικών της επιδιώξεων.
Η ύβρις είναι το πρώτο στοιχείο της τραγωδίας.
Η κάθαρση το τελευταίο της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: