8.2.11

εδώ είναι το ζουμί αλλά και η ευκαιρία

Η απογοήτευση για τα δύο μεγάλα κόμματα 

Το 66,2% των ερωτηθέντων κρίνει αρνητικά το έργο της Κυβέρνησης, (43,8% ήταν τον Ιανουάριο του 2010). 

Το 70,9% κρίνει αρνητικά το έργο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και θετικά μόλις το 28,1%.

Posted via email from brexians posterous

Δεν υπάρχουν σχόλια: