25.6.11

κοίτα που ο Χατζηπ@π@ρ@ς θα γίνει και ήρωας !

Wallpaper_spongebob_002

οι επιλογές σας έχουν κάνει τον Αρχηγαντώνη ηρώα, 

ψηφίζουμε το μεσοπρόθεσμο, 

γιατί η όποια άλλη επιλογή, 

θα φέρει την χώρα και εσάς, 

ναι εσάς σε πολυ δύσκολη θέση.

Posted via email from brexians posterous

Δεν υπάρχουν σχόλια: